Nejprodávanější produkty

Podmínky pro skladování etiket

 

1)  Obecně doporučené klimatické podmínky pro prostory skladů jsou teplota 22 0C s relativní vlhkostí 50 %.

 

2)  Role samolepicích materiálů a etikety nesmí být uloženy v blízkosti radiátorů, vodovodního potrubí, otevřených oken, vlhkých stěn nebo na holé podlaze, či na přímém slunečním případně jiném nežádoucím světle. Ve stejné skladovací místnosti by neměly být uloženy chemikálie, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, kaučuky a plasty obsahující změkčovadla, tukové a mastné látky obsahující jak rozpouštědla, tak změkčovadla.

 

3)  Materiály se specifickým tiskovým nosičem nebo lepidlem mají částečně odlišné skladovací podmínky například:

- pro samolepicí materiály s termocitlivou vrstvou se doporučuje jako sklad tmavý suchý prostor s teplotou 22 ±2  0C a relativní vlhkostí 50 ±5%

- pro etikety v arších z Laser/Copy/Inkjet - LCJ je doporučována relativní vlhkost cca 35 ± 7%, pro etikety v rolích z LCJ je doporučována relativní vlhkost 45 ± 7%

- pro etikety v arších se doporučuje po jejich zpracování v klimatizovaném prostoru také jejich následně dobré uzavření ve fóliových obalech, aby si uchovaly optimální vlhkost a tudíž i rovinnost, která je důležitá pro jejich použití ve stolních tiskárnách a kopírkách.

 

4)  Trvanlivost čitelnosti termotisku na materiálech s termocitlivou vrstvou je rovněž závislá na vnějších vlivech, kterým je potištěná etiketa při skladování nebo po aplikaci na zboží vystavena. Až drastické snížení životnosti termotisku (čitelnost maximálně na 2 – 3 týdny) může být způsobeno vlivem slunečního světla, intenzivního umělého světla, vysokou vlhkostí vzduchu, zvýšeným teplem nebo silným kolísáním teploty, jakož i působením interaktivních chemických látek.

 

Problém vyblednutí termotisku a tvorba závoje na nepotištěných místech, s následkem snížení kontrastu tisku u všech termocitlivých materiálů je z praxe znám, neboť některé chemické složky nebo mechanické a fyzikální vlivy vyvolávají zpětnou reakci vůči vyvolanému barevnému tisku. Jedná se především o působení rozpouštědel na bázi alkoholů, ketonů a esterů (bývají obsaženy v barvách, lepidlech, čisticích prostředcích), změkčovadel (přítomnost měkčeného PVC), olejů a tuků (potraviny), mléčných výrobků nebo vlivem diazokopie. Testy na zrychlené umělé stárnutí termocitlivých papírů prováděné v laboratorních podmínkách prokázaly průměrnou životnost čitelnosti termotisku 3 – 4 roky při dodržování určitých standardních podmínek, mezi které patří následná doporučení:

- odpovídající výběr termocitlivého papíru podle tiskových a odolnostních parametrů (ECO – nejnižší odolnost a nejkratší životnost čitelnosti, TOP – střední/standardní úroveň, TOP PREMIUM – nejvyšší odolnost a nejdelší životnost čitelnosti);

- dodržování konstantní skladovací teploty a ne příliš vysoké vlhkosti vzduchu (22 ± 5 °C, 50 ± 10%);

- omezení vlivu intenzivního působení světla (skladování v temnu);

- eliminace působení cizích látek při skladování termocitlivého materiálu (včetně již potisknutého);

- odolnost termocitlivých papírů proti působení cizích substancí se výrazně zlepší použitím ochranného nátěru/laku (ECO materiály nejsou vhodné pro lakování).

5)  V „Rolovém programu samolepicích materiálů“ se v pasáži „všeobecné informace“ dále uvádí, že role musí být uchovávány v původním balení a skladovány v temné a suché místnosti při teplotě 22 ± 2 0C s relativní vlhkostí 50 ± 5%. Po celou dobu musí byt chráněny před přímým slunečním světlem a sáláním tepla. Obměna skladových zásob samolepicích materiálů by měla probíhat tak, aby nejdéle uskladněné role nebo hotové etikety byly odebírány do spotřeby jako první. Role by neměly být příliš utaženy, aby nedocházelo ke stranovému výtoku lepidla. Kotoučkys hotovými etiketami by měly být skladovány horizontální poloze (vodorovně). Částečně zpracované nebo použité role základního samolepicího materiálu, či hotové etikety by měly být znovu zabaleny do původního obalu.